Mokyklos istorija

 • 2001 m. balandžio 18 dieną Vilniaus miesto tarybos sprendimu reorganizuojant Vilniaus “Minties” gimnaziją Lazdynų mikrorajone buvo įkurta Vilniaus Žėručio pradinė mokykla.
 • Mokykla teikia pradinį ugdymą 6 – 11 metų vaikams. Čia ugdomas aktyvus, kūrybingas, raštingas ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgyjantis vaikas, sėkmingai tęsiantis mokymąsi aukštesnėje pakopoje. Nuo antros klasės vyksta ankstyvasis anglų kalbos mokymas.
 • Mokiniai dalyvauja ir laimi Vilniaus miesto, respublikiniuose renginiuose – olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose, parodose. Mokykloje vykdomi originalūs, plačios apimties respublikiniai bei tarptautiniai projektai.
 • Mokykla dalyvauja pieno ir vaisių skatinimo programose. Mokiniams neatlyginamai skiriami vaisiai ir pieno produktai.
 • Po pamokų vaikai lanko dainavimo, sporto, dramos, lėlių teatro, folkloro, šokių, futbolo, šaškių, šachmatų, keramikos, dailės, karate, darbščiųjų rankų, karoliukų vėrimo, choro, programavimo, robotikos, anglų kalbos, sveikos gyvensenos, psichologijos  būrelius. Veikia visos dienos mokyklos grupės.
 • Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos patyrę pedagogai. Logopedas, kuris šalina kalbos, komunikacijos, tarties ir rašymo sutrikimus. Specialusis pedagogas, padedantis mokymosi sunkumų turintiems vaikams. Psichologas, kuris konsultuoja, teikia psichologinę pagalbą mokiniams ir jų tėvams, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas, sveikatos priežiūros specialistas.
 • Aštuoniose klasėse įrengti daugialypės terpės projektoriai, šešiose klasėse – interaktyvios lentos. Visos klasės turi galimybę naudotis kompiuteriais. Ypatingas dėmesys skiriamas informacinių technologijų integravimui į visų dalykų mokymą. Yra nedidelė, bet  jauki ir atnaujinta biblioteka. Kieme įrengta multifunkcinė guminės dangos kvadrato aikštelė, futbolo aikštynas, multifunkcinės guminės dangos bėgimo takas, šuoliaduobė, pavėsinė – lauko klasė.
 • Uždara teritorija, sutvarkyta aplinka. Pievelės, kuriose vaikai mielai leidžia laiką pamokų ir pertraukų metu. Gerą savijautą, nuotaiką, darbingumą lemia estetiška aplinka. Mokykla ne kartą dalyvavo aplinkos gražinimo konkursuose ir buvo apdovanota diplomais.
 • Kad mokyklos istorija, renginiai išliktų atmintyje, mokykloje rašomas metraštis.
Kontaktinė informacija
 • Žėručio g. 15, Vilnius
 • (8 5) 244 5413
 • rastine@zerucio.vilnius.lm.lt