Naudingi internetiniai informacijos šaltiniai

 

 

Tėvams rekomenduojamų knygų sąrašas

Apie adaptaciją mokykloje.

 

 • Faber A., Mazlish E. (1999). Kaip kalbėti, kad vaikai galėtų mokytis. Kaunas: Gardenija.
 • Pivorienė R. V., Šabliauskienė J. (2011). Mano vaikas mokinys. Vilnius: SPPC. Knygą parsisiųsti galite  SPPC tinklalapio (http://www.sppc.lt) skyrelyje “Leidiniai”.

Apie vaikų raidą.

 

 • Legkauskas V. (2013). Vaiko ir paauglio psichologija. Vilnius: Vaga.
 • Žukauskienė R. (2012). Raidos psichologija: integruotas požiūris. Vilnius: Margi raštai.

Apie vaikų auklėjimą.

 

 • Biddulph S. (2010). Laimingų vaikų paslaptis. Vilnius: Vaga.
 • Briers S. (2011). Laimingos vaikystės psichologija. Vilnius: Tyto alba.
 • Campbell R. (2011). Kaip mylėti savo vaiką. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai.
 • Durran J. (2012). Stiprių santykių tarp tėvų ir vaikų kūrimo vadovas: teigiamas vaiko teisių nuostatomis pagrįstas požiūris. Vilnius: VŠĮ “Gelbėkit vaikus”. Knygą parsisiųsti galite VŠĮ “Paramos vaikams centro” tinklalapio http://www.pozityvitevyste.lt skyrelyje “Rekomenduojame paskaityti”.
 • Ginott H. G. (1999). Tarp tėvų ir vaiko: nauji senų problemų sprendimai. Vilnius: VIA RECTA.
 • Gordon T. (2009). Kaip tapti gerais tėvais. Vilnius: Presvika.
 • Faber A., Mazlish E. (1999). Laisvi tėvai, laisvi vaikai. Kaunas: Gardenija.
 • Peters R. (1999). Nebijokite drausminti vaikų. Vilnius: Tyto alba.
 • Pieper M. H. (2011). Išmintinga meilė. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai.
 • Soltz V., Dreikurs R. (2007). Laimingi vaikai. Iššūkis tėvams. Vilnius: Vaga.

Apie bendravimą su vaiku.

 

 • Chapman G., Campbell R. (2008). Penkios vaikų meilės kalbos. Kaip išmokti vaiko meilės kalbą. Vilnius: Alma littera.
 • Gippenreiter J. (2008). Bendrauti su vaiku. Kaip?. Klaipėda: Nandanas.
 • Mazlish E., Faber A. (2009). Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų. Vilnius: Vaga.
 • Oaklander V. (2014). Langas į vaiko pasaulį. Kaunas: Žmogaus psichologijos studija.

Knygos, praversiančios,kai vaikus ištinka bėda.

 

 • Arlauskaitė Ž. (2007). Galiu padėti savo vaikui. Knygelė tėvams apie smurtą prieš vaikus. Vilnius: ŠAC. Knygą parsisiųsti galite  SPPC tinklalapio (http://www.sppc.lt) skyrelyje “Leidiniai”.
 • Arlauskaitė Ž. (1998). Tikra knygelė apie skriaudą. I dalis sauaugusiems. Vilnius: PVC.
 • Berger M., Gravillon I. (2010). Mano tėvai skiriasi: aš jaučiuosi sutrikęs. Vilnius: Baltos lankos.
 • Dervinytė – Bongarzoni A. (2008). Pagalbos galimybės aktyvumo ir dėmesio sunkumų turintiems vaikams. Vilnius: SPPC. Knygą parsisiųsti galite  SPPC tinklalapio (http://www.sppc.lt) skyrelyje “Leidiniai”.
 • Dovydaitienė M. (1997). Mano tėveliai išsiskyrė. Mildos istorija. Vilnius: Solertija.
 • Dovydaitienė, M. (2008). Skyrybas išgyvenę vaikai. Psichologinės pagalbos ir paramos galimybės. Vilnius: VU leidykla.
 • Gippenreiter J. (2005). Sunkūs vaikai. Praktiniai patarimai auklėtojams ir tėvams. Vilnius: Alma littera.
 • James J. W., Friedman R., Matthews L. L. (2007). Kai sielvartauja vaikai. Vilnius: Tyto alba.
 • Kemerienė S. (2000).  Seksualinė prievarta prieš vaikus. Vilnius.
 • Kurienė A., Pivorienė R. V. (2000). Būkime atidūs – vaiką ištiko bėda. Vilnius: SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija.
 • Kutner L., Olson C. K. (2008). Vaikystė prie kompiuterio. Vilnius: Baltos lankos.
 • Lesinskienė S., Karalienė V. (2008). Emocinės raidos įtaka tolimesniam vaiko asmenybės vystymuisi. Vilnius: SPPC. Knygą parsisiųsti galite  SPPC tinklalapio (http://www.sppc.lt) skyrelyje “Leidiniai”.
 • Notbohm E. (2012). Kiekvienas autistiškas vaikas norėtų, kad jūs žinotumėte dešimt dalykų. Vilnius: Tyto alba.
 • Ribon E. (2010). Nenustygstantis, nenuorama, hiperaktyvus. Vilnius: Baltos lankos.
 • Robichaud M.G.R. (2007). Vaikas kenčia pažeminimus mokykloje.Vilnius: Baltos lankos.
Kontaktinė informacija
 • Žėručio g. 15, Vilnius
 • (8 5) 244 5413
 • rastine@zerucio.vilnius.lm.lt