BIBLIOTEKOS VEIKLA

5-e

"Knyga, knyga dar kartą knyga.
Niekas taip neišjudina ir neugdo vaiko fantazijos kaip knyga."

Astrida Lindgren

Biblioteka komplektuoja, tvarko ir saugo dokumentų fondą, atitinkantį ugdymo programas, aptarnauja skaitytojus abonemente. Rengia parodas, kaupia, sistemina lietuvių ir užsienio šalių grožinę, vadovėlius ir kitą mokomąją literatūrą, pedagogikos, psichologijos, informacijos leidinius, bendradarbiauja su kitomis bibliotekomis.

Grožinė literatūra sudėta abėcėlės tvarka pagal autoriaus pavardę arba pagal leidinio antraštę. Informacijos leidiniai sustatyti pagal temas.

Bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, eksponuojami mokinių dailės darbai.

Bibliotekoje yra informacinė paieškos sistema: abėcėlinis katalogas, įdiegta informacinė programa MOBIS. Sistema MOBIS leidžia automatizuoti kompiuterizuoti visas pagrindines bibliotekos veiklos funkcijas: komplektavimą, katalogavimą, paiešką kataloge, bibliotekinį aptarnavimą.

Bibliotekos darbo laikas

 • Pirmadienis 7.00 val. - 15.45 val.
 • Antradienis 7.00 val. - 15.45 val.
 • Trečiadienis 7.00 val. - 15.30 val.
 • Ketvirtadienis 7.00 val. - 15.30 val.
 • Penktadienis 7.00 val. - 15.00 val.
 • PIETŪS 12.00 val. - 12.30 val.

Į naujas Lietuvių kalbos ugdymo bendrąsias programas įtraukti ir patvirtinti literatūros kūriniai pradinių klasių mokiniams

1-2 KLASĖS

 1. Bisset D. – Aukštyn kojom.
 2. Degutytė J. – Pelėdžiuko sapnas.
 3. Kasparavičius K. – Trumpos istorijos (ar kitas pasirinktas kūrinys).
 4. Mašiotas P. – Kai aš mažas buvau (ar kitas pasirinktas kūrinys).
 5. Mašiotas P. – Pajūriais pamariais.
 6. Matutis A. – Pasirinkti eilėraščiai.
 7. Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).
 8. Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz. iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 9. Preussler O. – Vaiduokliukas (ar kitas pasirinktas kūrinys).
 10. Rodari G. – Džipas televizoriuje.
 11. Rodari G. – Pasakos telefonu
 12. Skučaitė R. – Pasirinkti eilėraščiai.
 13. Tamulaitis V. – Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.
 14. Vytė Nemunėlis – Pasirinkti eilėraščiai.

Į naujas Lietuvių kalbos ugdymo bendrąsias programas įtraukti ir patvirtinti literatūros kūriniai pradinių klasių mokiniams

3-4 KLASĖS

 1. Degutytė J. – Nepalik manęs.
 2. Degutytė J. – Pasirinkti eilėraščiai.
 3. Geda S. – Pasirinkti eilėraščiai.
 4. Gutauskas L. – Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
 5. H. K. Andersenas – Bjaurusis ančiukas.
 6. Lindgren A. – Emilis iš Lionebergos.
 7. Lindgren A. – Pepė Ilgakojinė.
 8. Martinaitis M. – Pelenų antelė.
 9. Nöstlinger Ch. – Ateina šuo!
 10. Nöstlinger Ch. – Nykštukas galvoje.
 11. Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos “Sužeistas vėjas”).
 12. Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz. iš knygos “Gulbė – karaliaus pati”).
 13. Saja K. – Ei, slėpkitės!
 14. Vaičiulaitis A. – Pasirinkta pasaka.
 15. Vainilaitis M. – Bruknelė.
 16. Vilimaitė B. – Pasirinktas apsakymas.
 17. Žilinskaitė V. – Kelionė į Tandadriką (ar kitas pasirinktas kūrinys)
Kontaktinė informacija
 • Žėručio g. 15, Vilnius
 • (8 5) 244 5413
 • rastine@zerucio.vilnius.lm.lt