Psichologas

Psichologinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, padėti kurti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

Psichologas mokykloje:

 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės
  ir ugdymosi problemas.
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) bei mokytojus mokymosi, emocinių,
  elgesio bei bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais šių problemų sprendimo klausimais.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Rengia ir įgyvendina psichologinių sunkumų prevencines programas, vykdo psichologinių krizių prevenciją, intervenciją, postvenciją.
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius bei teikia rekomendacijas pagal gautas tyrimų išvadas.
 • Bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais, logopedu ir kitais su mokiniu susijusiais asmenimis, siekiant padėti vaikams, turintiems psichologinių sunkumų.

Psichologės Ingos Bazilevičienės darbo laikas

Savaitės diena Konsultavimo laikas Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 8.30  – 13.00
13.45 – 15.45
7.00 – 8.30
15.45  – 20.15
Antradienis 8.30  – 16.00 7.00  – 8.30
16.00  – 19.30
Trečiadienis 8.30 – 16.00 7.00  – 8.30
16.00  – 19.30
Ketvirtadienis   17.30 – 19.30
Penktadienis   17.30 – 19.30

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30

* – darbo laikas skiriamas duomenims ir dokumentacijai tvarkyti, rekomendacijoms rengti, savišvietai, konsultacijoms su kolegomis ir kitais specialistais.

 

Kontaktinė informacija
 • Žėručio g. 15, Vilnius
 • (8 5) 244 5413
 • rastine@zerucio.vilnius.lm.lt