Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

 

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą  organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla:

 

  • Informacijos teikimas sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais mokyklos bendruomenei ir šios informacijos sklaida.
  • Saugios ir sveikos, higienos normų reikalavimus atitinkančios ugdymo aplinkos kūrimas, mokinių asmens higienos tikrinimas.
  • Prevencinė ir projektinė veikla siekiant ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, formuoti teisingą  mokinių požiūrį į savo sveikatą ir skatinant atsakomybę už ją.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra. (Prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams. Konsultuoja maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.)
  • Pirmosios pagalbos teikimas pavojingų būklių, traumų, apsinuodijimų ir nelaimingų atsitikimų atvejais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas:
Pirmadienis                           7:45 – 15:35                                        
Antradienis                            7:45 – 15:40                                         
Trečiadienis                           7:45 – 12:00                                       
Ketvirtadienis                        –                                                             
Penktadienis                         –               
Pietų pertrauka                    12:00-12:30                                         

Kontaktinė informacija
  • Žėručio g. 15, Vilnius
  • (8 5) 244 5413
  • rastine@zerucio.vilnius.lm.lt