2019 M. VEIKLOS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

3-4 klasių mokinių apklausos rezultatai

 • Mokytojai stengiasi, kad klasė suprastų ir išmoktų pamoką – 3,8
 • Mokytojai siekia, kad visi mokiniai aktyviai dalyvautų pamokose – 3,8
 • Mokytojai tiki, kad kiekvienas iš mokinių gali padaryti pažangą – 3,8
 • Mokytojams rūpi, kaip aš jaučiuosi – 3,8
 • Manau, kad mano mokytojams rūpi, kaip aš mokausi – 3,7
 • Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai – 2,1
 • Mokiniai nevėluoja į pamokas – 2,2
 • Man patinka vilkėti mokyklos uniformą – 2,6
 • Pamokose nėra triukšmaujam, todėl lengva susikaupti ir mokytis – 2,8
 • Aš pasitikiu bendraklasiais – 3,1

Tėvų apklausos rezultatai

 • Aš tikiu, kad mano vaikas gali padaryti pažangą mokydamasis – 3,8
 • Aš savo vaikui pasakau, ko tikiuosi iš jo mokymosi – 3,8
 • Mokykloje geranoriškas personalas – 3,7
 • Mokykloje vyrauja teigiamas požiūris į mokymąsi – 3,7
 • Mokytojai yra geranoriški mano vaikui – 3,7
 • Aš dalyvauju mokykloje vykstančiose pasakaitose tėvams – 2,4
 • Esu patenkintas maitinimu valgykloje – 3,0
 • Aš domiuosi renginiais, vykstančiais mokykloje – 3,3
 • Mano vaikui mokymosi krūvis yra optimalus – 3,4
 • Mokykloje organziuojami renginiai yra įdomūs ir prasmingi – 3,4

Mokytojų apklausos rezultatai

 • Mokytojai stengiasi, kad mokiniai suprastų ir išmoktų pamoką – 3,9
 • Mokykloje yra rūpinamasi mokiniais – 3,9
 • Mokytojai tiki, kad kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą – 3,9
 • Mokyklos vadovai skelbia apie mokyklos pasiekimus viešų susirinimų metu – 3,8
 • Mokytojai į aktyvų dalyvavimą pamokoje stengiasi įtraukti visus mokinius – 3,8
 • Dauguma mokyklos mokinių diskutuoja, teikia pasiūlymus dėl mokyklos tradicijų – 2,7
 • į mokyklos veiklas įsitraukia tėvai – 2,8
 • Mokykloje yra geras infromacinių kommunikacinių technologijų lygis – 3,0
 • Mokyklos mokiniai yra draugiški ir padeda vienas kitam – 3,1
 • Mūsų mokykloje įsiklausoma į skirtingas nuomones – 3,1