2020 M. VEIKLOS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

Tėvų apklausos rezultatai

 • Mano vaikas gerai jaučiasi mokyklos kieme, kuriame praleidžia pertraukas. 3,5
 • Mokykloje mano vaikas mokosi, kaip bendradarbiauti su kitais. 3,5
 • Mokiniams skiriamos skaitmeninės užduotys ugdo mokinių skaitmeninį raštingumą 3,4
 • Mokykla – maloni ir patraukli vieta. 3,4
 • Mokiniams skiriamos skaitmeninės užduotys yra įdomios ir didinančios mokymosi motyvaciją 3,3
 • Mokykloje mano vaikas mokosi, kaip savarankiškai susiieškoti informacijos (internete, enciklopedijose …). 3,0
 • Mokykla geranoriškai reaguoja į tėvų pateiktus klausimus, pastabas ar išsakytą kritiką. 3,0
 • Mokykloje mano vaikas mokomas, kaip susidūrus su sunkumais ar padarius klaidų, nenuleisti rankų ir vėl mėginti atlikti užduotis 3,0
 • Priimant svarbius sprendimus, kurie liečia tiek mūsų vaiką, tiek mus, tėvus, atsižvelgiama į mūsų nuomones. 3,0
 • Klasės yra modernizuojamos, įrengiant šiuolaikines išmaniąsias lentas 3,1

Mokytojų apklausos rezultatai

 •  Klasėje aš tikslingai skatinu bendruomeniškumą ir pagarbų elgesį tarp mokinių. 3,9
 •  Mokiniai yra supažindinami su mokymosi tikslais. 3,9
 • Aš domiuosiu mokinių reikalais ir poreikiais. 3,9
 • Jeigu taisyklės pažeidžiamos ar trukdoma pamokai, aš reaguoju ir aptariu susidariusią situaciją. 3,9
 • Aš prižiūriu, kad būtų laikomasi sutartų taisyklių ir elgesio standartų. 3,8
 • Klasėse įrengtos aplinkos, skatinančios savarankišką mokymąsi ir darbą (pvz., skaitymo kampeliai, savarankiško mokymosi medžiaga). 3,0
 • Mokymosi patalpos įrengtos taip, kad būtų galima dirbti įvairiomis formomis (darbas po vieną, grupėje). 3,0
 • Aš, kaip mokytojas, šiame kolektyve, mūsų mokykloje jaučiuosi gerai. 3,2
 • Aš manau, kad tėvai yra patenkinti mokinių įgytomis žiniomis. 3,2
 • Siekiu skirti individualiai skirtingus namų darbus, kurie tikslingai paremia individualius mokymosi procesus. 3,3

NŠA organizuotos tėvų/globėjų apklausos 2020 rezultatai

 • Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesityčiojo 3,5
 • Mano vaikui yra svarbu mokytis 3,5
 • Į mokyklą mano vaikui eiti patinka 3,4
 • Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti 3,4
 • Mano vaikas noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje 3,3
 • Mano vaikas nebijo pamokose suklysti 2,8
 • Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis 2,8
 • Mokykloje mano vaikas gauna suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes 2,9
 • Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti) 2,9
 • Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu 2,9

NŠA organizuotos mokytojų apklausos 2020 rezultatai

 • Su mokiniais aptariu jų mokymosi sėkmes 3,7
 • Mokinius pamokose skatinu bendradarbiauti 3,7
 • Mano padedami mokiniai mokosi įsivertinti savo pažangą 3,6
 • Su mokiniais kartu planuoju mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti) 3,6
 • Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio nuomonę 3,6
 • Per paskutinius 2 mėnesius man neteko spręsti patyčių problemos mokykloje 2,8
 •  Mokantis nuotoliniu būdu mano mokiniams reikia daugiau pagalbos 2,8
 • Per paskutinius 2 mėnesius mokiniai iš kitų mokinių nesityčiojo 2,8
 •  Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu 3,2
 • Į mokyklą mokiniams eiti patinka 3,2